Оферта та політика конфіденційності

Публічна оферта

Цей документ – це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину Serverparts про продаж товарів.

1. Загальні положення

1.1. Справжня публічна оферта (далі - Оферта) є офіційною пропозицією Serverparts на адресу будь-якої фізичної особи укласти з Serverparts договір роздрібної купівлі-продажу товару на Сайті дистанційним чином на умовах, визначених у цьому Договорі та містить усі істотні умови Оферти.

1.2. Замовлення Покупцем товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти, Політики конфіденційності та Угоди користувача.

1.3. Сайт має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.

1.4. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на Сайті.

1.5. Сайт надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про товар/послуги, включаючи інформацію про основні споживчі властивості товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності товару на Сайті у картці товару або розділі "Гарантія товару".

2. Предмет Оферті

2.1. Serverparts зобов'язується передати Покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на підставі розміщених Замовлень, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Товар на умовах цієї Оферти.

2.2. Найменування, ціна, кількість товару та інші необхідні умови Оферти визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

2.3. Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцю та оплати останнім повної вартості товару. Ризик його випадкової загибелі чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцю.

3. Вартість товару/послуг

2.1. Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому безперечному порядку та вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою serverparts.com.ua

2.2. Ціна товару вказується у гривнях.

2.3. Остаточна ціна товару визначається послідовною дією на ціну товару знижок за таким порядком:

  • Акційна знижка
  • Знижка на промо-код
  • Знижка постійного покупця

2.4. Розрахунки між Сайтом та Покупцем за товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті у розділі – "Оплата"

4. Момент укладання Оферти

4.1. Акцептом цієї Оферти (договору) є оформлення Покупцем замовлення на товар на сайті serverparts.com.ua відповідно до умов цієї Оферти.

4.2. Акцептуючи справжню Оферту, Покупець висловлює згоду на те, що:

  • реєстраційні дані (зокрема персональні дані) вказані їм добровільно;
  • реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються в електронній формі каналами зв'язку мережі "інтернет";
  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передані Сайту для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, Політиці конфіденційності, Угоді про користування та можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;
  • реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути використані Сайтом з метою просування товарів та послуг шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;
  • з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції щодо оплати оформлених замовлень;
  • дана Покупцем згоду на обробку його реєстраційних даних (у тому числі персональних даних) є безстроковою і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, поданням письмової заяви, переданої Сайту.

5. Повернення товару та грошових коштів

5.1. Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

5.2. Повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого товару на банківську картку або готівкою.

6. Доставка товару

6.1. Доставка товару Покупцю здійснюється у строки, погоджені Сторонами під час підтвердження замовлення співробітником Сайту.

6.2. При кур'єрській доставці товару Покупець у реєстрі доставки ставить свій підпис проти тих позицій товару, які Покупець придбав. Цей підпис є підтвердженням того, що Покупець не має претензій до комплектації товару, до кількості та зовнішнього вигляду товару.

6.3. Після отримання товару претензії до кількості, комплектності та виду товару не приймаються.

7. Термін дії Оферти

7.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту її акцепту Покупцем і діє до моменту відкликання акцепту публічної Оферти.

8. Додаткові умови

8.1. Сайт має право поступатися або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

8.2. Сайт і послуги, що надаються, можуть тимчасово частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без цього.

8.3. До відносин між Покупцем та Сайтом застосовуються положення Українського законодавства.

8.4. У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Сайту за телефоном чи іншим доступним способом. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

9. Реквізити Сайту

Serverparts.com.ua

Політика конфіденційності

Цей документ "Політика конфіденційності" (далі за текстом – "Політика") є правилами використання сайтом Serverparts.com.ua (далі – Оператор) персональної інформації Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять до однієї групи з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі – Сайт) та в ході виконання Оператором будь-яких угод та договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, виражене їм у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється попри всі інші перелічені особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сайту.
1. Загальні засади політики

1.1. Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Публічної оферти (далі – "Оферта"), розміщеною та/або доступною в мережі Інтернет за адресою: Serverparts.com.ua, а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.2. Ця Політика складена відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також інших нормативно-правових актів України та міжнародного права в галузі захисту та обробки персональних даних та діє щодо всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, який є стороною за цивільно-правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни до цієї Політики. При зміні заголовка Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень та порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

2. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Сайт

2.1. Під персональною інформацією у цій Політиці розуміється:

2.1.1. Інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2. Дані, що передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сайту, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація;

2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якого передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою:

3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод та договорів із Сайтом;

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих сервісів та послуг, а також виконання угод та договорів;

2.2.3. Надсилання повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг та сервісів;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

4.1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування та працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена російським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду про Угоду Сайту, цю Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

5.1. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту за контактами у розділі 9. "Контакти".

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

6. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача та обладнання Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Яндекс має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Сайтом та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом та можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персональної інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Зміна Політики конфіденційності

8.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою https://serverparts.com.ua/page/oferta.


icon_teleg icon_callback icon_email icon_whatsapp icon_viber